Forløsning af sorg.

Jeg ønsker at gøre op med tabuet om at miste et barn eller en voksen, [...]